Povinnosti příjemce

robotic-proces

Co je třeba znát?

Povinnosti příjemce podpory z projektu EDIH-DIGIMAT.

Pro případ, že by se vyskytl spor o výklad některé z povinností příjemce podpory, níže vám přikládáme „výňatky“ z grantové dohody a rozhodnutí o dotaci, které se týkají povinností příjemců podpory z projektu EDIH-DIGIMAT.